web
stats
Home / Blog / IKT i barnehagen: Store og små i samme gruppe

Store og små i samme gruppe

Store og små barn i samme gruppe

skaper hygge i et utviklende fellesskap

For å skape tilhørighet og fellesskap har vi laget noen metodiske opplegg.

Stor/liten dekker bordene sammen, stor hjelper liten i stellesituasjonen og i garderoben.

Vi legger vekt på god tid, ro, organisering, nærhet, fellesskap og kommunikasjon.

Vi erfarer at stor/liten har glede av hverandre i lek og andre aktiviteter.

Copyright © 2019
Kontakt |