Vulkan

Vi snakker om hva en vulkan er, ild, lava, torden og regn, vi ser på bilder og tegner. Jeg viser alle bevegelsene til vulkanutbrudd først. Vi leker vulkanutbrudd og så gjør vi bevegelsene til musikk og jeg gjør det sammen med barna. (vi følger programmet )

Vi bruker hele kroppen, vi bruker armene, vi rister og vi gjør håndbevegelser og bøyer håndleddene. Jeg viser alltid bevegelsene først, så sammen med barna.

 

Jeg tegner vulkanen på veggen først, deretter sammen med barna med musikk. To barn av gangen, de andre beveger seg til vulkanmusikken. Barna skriver navnet sitt på sin tegning og vi ser på det alle har laget.

REFLEKSJON: når vi starter et tema snakker vi alltid om hva skrivedans er og skrivedansregler, vi skal bevege oss og ha det morsomt, det er ingen som gjør feil, men vi skal følge med og musikken er startsignalet, vi beveger oss og vi tegner når musikken starter.

Når et tema starter snakker vi alltid om hva temaet går ut på.

Viktig at den voksne viser først og hele tiden er aktiv sammen med barna og hjelpe barna og gjøre det flere ganger.

Observere og skrive ned hva jeg ser barna klarer, ta bilder eller filme, se om noen trenger videre oppfølging.

Så at to barn hadde svakere høyrehånd når de gjør bevegelser, trenger mer trening både grovmotorisk og finmotorisk, eks. bøye håndleddet , få mer kraft når de tegner.

Viktig å la barna utfolde seg spontant til musikken etterpå, barna synes tydelig det er morsomt og gir positive tilbakemeldinger når jeg spør.

Copyright © 2019
Kontakt |