TOGET

vi leker tog

Viser barna bilder av et lokomotiv med togvogner, vi snakker om Thomas toget og om noen har kjørt tog. Vi repeterer rund form, firkant og åttetall og sammenligner det med form på toget, barna er ivrig med og peker og forteller. Jeg viser hvordan lokomotivet og vognene henger sammen og røyken til gammeldagse tog.

Vi leker tog og lager hjulets bevegelser flere ganger.

Setter på musikk og leker tog og følger programmet.

 

toget2-1- tog tegning
togtegningen toget tegneer vi

 

Finmotorisk:

Vi tegner på veggen, jeg tegner først og så tegner jeg sammen med 2 barna av gangen. Jeg hjelper dem å lage stasjonen med åttetall, det andre klarer de selv. Vi setter på musikken og de kjører fra stasjon til stasjon.

 

Refleksjon: barna fulgte godt med når vi snakket om toget og lekte togets bevegelser i rommet, vi var 5 barn og 1 voksen og det er viktig å ikke være for mange. Jeg observerte at alle klarte å gjøre bevegelsene med armene med noe stopp og justering underveis.
Den finmotoriske delen var vanskeligere, de som ønsket det fikk hjelp til å føre blyanten og å tegne åttetallet. Barna var ivrig med og musikken fenger og flere gjorde oppgaven fint.

Barna er flinke til å vente, de beveger seg til musikken fritt og ser på de andre.

Når vi skal ha skrivedans er de ivrige og synes det var morsomt å leke og tegne tog.

Det ble flyt i bevegelsene og de tegner sammenhengende.

 

Copyright © 2019
Kontakt |