Rundinger og åttetall

 

GROVMOTORISK:

Samtale, hva er en rund form, jeg tegner på veggen og vi lager rund form med kroppen og vi tegner runde former med fingeren.

Åttetall, to rundinger som henger sammen med et kryss i midten. Jeg tegner liggende og stående åttetall og barna tegner åttetall med fingrene rundt øynene.

Vi tegner store sirkler utover og innover til musikken, jeg viser først og vi folder hender og lager åttetall i lufta.

 

FINMOTORISK:

 

Rundinger

Barna sitter på gulvet og jeg viser først på et ark, tegner rundinger med to fettstifter, en i hver hånd, vi bretter arket (følger programmet).

Rundingmusikk, med begge hender lager vi store rundinger rundt prikkene, innover og utover.

Åttetallsmusikk, barna holder hendene med fettstifter tett samlet og tegner liggende åttetall rundt sirklene og via krysset.

REFLEKSJON barna kommer selv med eksempler på runde former og de klarer fint å lage runde former med finger, store armbevegelser og med kroppen, de må samarbeide.

Åttetall er vanskeligere og vi gjentar flere ganger, viktig å være med selv og tegne på veggen.

Jeg hjelper alle å brette arket, lager enstiplet linje, en prikk på hver side, og et kryss i midten og viser at de skal tegne rundinger først. Det går ganske greit med noe hjelp. Når de skal lage åttetall blir det vanskeligere og vi viser at de må holde fettstifter tett samlet og vi hjelper noen ved å tegne sammen med dem til musikken. Resultatet blir ganske bra, synes de er flinke.

Copyright © 2019
Kontakt |