Hva er en Robot?

Robot robot lek

 

Hva er rett form, noen bokstaver, lage rett form med kroppen sin, lage L, tegne firkant

Hva er en robot

Vi samtaler og jeg viser:

Vi går som en Robot og teller 12121212 og 12341234, langsomt og dobbelt så fort

GROVMOTORISK:

Vi går på rekke og beveger oss rundt i rommet, jeg går foran og viser

Vi strekker armene: opp, ned, ut, inn i takt med musikken:

 

robot2-

 

FINMOTORISK:

Bretter arket i to, en fettstift i hver hånd, jeg viser på veggen først og tegner sammen med dem til musikk, først den langsomme og barna tegner firkanter, deretter lager vi opp og ned streker og vannrette streker til musikk og tilslutt bruker vi fantasien.

 

robot tegnes robot tegnes
robottegning robottegningen er ferdig

 

REFLEKSJON:

Barna er motiverte og klarer fint å bevege seg til l robotmusikk, litt vanskelig med forskjellig takt, men bedre etter hvert. Med armene i full strekk kreves det konsentrasjon og vi gjør det flere ganger, litt vanskelig å følge med.

Hjelper dem å gjøre klart arket, de begynner med firkant, men det blir fort mer rundinger, de følger musikken og jeg gjør det samtidig på tavla, vanskelig å bruke en farge i hver hånd, bruker en farge og tegner opp og ned streker, de synes det er morsomt og de tegner fantasi. Gikk bra, men viktig å gjenta, vi leker roboter til slutt til musikk.

 

Copyright © 2019
Kontakt |