Landskapsvandring

Barna lærer om landskap Landkapsdanses

Vi snakker først om skrivehånd og hjelpehånd, høyrehånd og venstrehånd, vi snakker om fantasilandskap og samler rolige følelser i kroppen.

GROVMOTORISK DEL:

Jeg viser og vi går på rekke og beveger oss rundt i rommet (følger programmet), slår av lyset og beveger oss i takt til musikken. Så vi snakker om det vi har opplevd.

FINMOTORISK DEL

 

Arket er festet på veggen og jeg viser først, vi snakker om innhold og om å forestille seg et fantasilandskap og eksempler på hva det kan være. Jeg tegner sammen med barna. Vi spiller musikken.Vi snakker om hva et krongelidong dyr er og vi lager fantasifigur.

REFLEKSJON: barna er flinke til å forklare hjelpehånd og skrivehånd og to av barna var helt klare på venstre og høyre, her er det viktig med gjentagelser.Viktig å komme med eksempler på fantasilandskap før bevegelsene, litt vanskelig, men gikk fint når vi gjentok noen ganger og barna fortalte om sine fantasier.

Viktig å vise tegnebevegelsene før vi starter musikken slik at barna får jevn flyt i bevegelsene, kan velge om de vil bruke begge hender eller bare skrivehånda, de gjør litt forskjellig, men mest skrivehånd, morsomt å lage krongelodongdyr og de prater og viser hverandre.

 

Copyright © 2019
Kontakt |