Arbeidet med Skrivedans

Skrivedans er et opplegg som forbereder barna på å lære riktige skrivebevegelser, men barna skal ikke lære å skrive bokstaver.

Skrivedans er tiltenkt barn i alderen 5-8 år.

Jeg er godt forberedt og satt meg inn i de ulike temaene.

Rent praktisk har jeg alt klart slik at venting underveis unngås.

Barna forbedredes før opplegget/ gjennomføringen :

Hva er skrivedans og hvorfor skal vi gjøre det.

Vi skal ha det morsomt, det er ingen som gjør feil, men vi skal følge godt med.

Musikken er startsignalet, vi beveger oss og tegner når musikken starter.

Når vi starter et tema :

Forklare barna hva temaet går ut på, eks. Vulkan: hva er en vulkan, ild, lava, regn og torden. Vise bilder, tegne vulkan. Hva er ledd og muskler.

Jeg viser først det vi skal gjøre og så gjør jeg alle øvelsene sammen med barna, både grov motorisk og finmotorisk.

Erfaringer: Barna følger godt med og synes det er morsomt, de er flinke både grov motorisk og finmotorisk. De viser glede og de viser fram sitt arbeid for hverandre og til foreldrene. De har lært seg nye begreper som jeg hører de bruker spontant. Noen temaer er mer inspirerende og jeg kan se og høre i leken at de utfører bevegelser og øvelser spontant. Det er derfor viktig å gjøre det spontant sammen med barna også.

Det er viktig og ikke å være for stor gruppe, vi har vært 6 barn og to voksne. Når det er to voksne kan den ene ta bilde, filme, observere og skrive ned. Noen barn trenger å øve mer på noen temaer. Det er viktig med repetisjon og å gjøre temaene flere ganger.

Barna synes musikken er fengende og vi beveger oss flere ganger til musikken før vi begynner på det finmotoriske.Dette har vært positiv erfaring, og vi vil fortsette videre. Jeg synes opplegget er fint og lærerikt for barna.

Informasjon til foreldre: Informert på foreldremøte, på blogg, daglig informasjon både skriftlig i garderoben og i samtaler med barna.

Dokumentasjon: Vi dokumenterer barnas arbeid på veggen på avdelingen og barn, voksne og foreldre kan se barnas arbeid.

Vi dokumenterer skriftlig og med bilder.

Copyright © 2019
Kontakt |