Sansemotorisk trening

 

Definisjon på sansemotorikk er:samspill mellom sansene og bevegelsene våre. Det vil si at vi som svar på de inntrykk vi får gjennom sansene våre, gjør noe aktivt, som bevegelse og lyd i hovedsak.

Denne erfaringbakgrunn som etterhvert oppstår når en har fått god og passende stimulering, gjør at forholdene ligger godt til rette for videre avansert motorisk utvikling og abstrakt læring og kunnskapstilegnelse.

Forskning viser at der er en klar sammenheng mellom barn sin evne til å motta kunnskap og den sansemotoriske kunnskapen deres.

Sansemotorisk trening er ikke noe vidundermiddel, men må oppfattes som et av flere tiltak som kan føre til at barn får en mer meningsfull og hel opplevelse og forståelse av seg selv og verden rundt seg.

Copyright © 2019
Kontakt |