Dyktig og stabilt fagpersonale gir trygghet

Våre medarbeidere trives – og det skaper glede og trygghet for barna

Menighetspleiens barnehagens personale 2017

 

  • Barnehagen har et stabilt personale med sterk faglig bakgrunn og lang erfaring fra arbeid med barn.
  • Personalet holder seg faglig oppdatert ved kurs, studiedager og møter med faglig innhold.
  • Barnehagen har en daglig leder som er utdannet førskolelærer.
  • På 2 av avdelingene er det pedagogiske ledere som er utdannet førskolelærere, 1 barnehagelærer og 1 assistent. På 1 avdeling er det 1 pedagogisk leder som er utdannet førskolelærer, 1 barne og ungdomsarbeider og 1 barnepleier.
  • Etter behov styrkes bemanningen for å gi help til barn med spesielle behov.
Våre medarbeidere blir nærmere presentert under  AVDELINGENE.

Alfhild Grue Dahl Alfhild Grue Dahl,
Daglig leder fra 2017.

Jeg er utdannet barnehagelærer fra høyskolen i Østfold i 2013. Jeg har jobbet i barnehagen siden 1995.

 

Britt Bergstrøm Kontorfullmektig.

 

Jeg er kontorfullmektig og leder av barnehagens eierstyre. Jeg har vært ansatt ved Menighetspleiens Barnehage siden 1994. Jeg har ansvar for barnehagens drift , økonomi og lønn til ansatte. Jeg er i barnehagen hver onsdag.
Ellers er jeg ansatt/medeier i et regnskapsførerselskap.

 Våre medarbeidere blir nærmere presentert under  AVDELINGENE.

 
Barnehagen har en vaktmester på timebasis.
Et rengjøringsbyrå vasker barnehagen hver kveld.
Copyright © 2019
Kontakt |