Vi satser på tradisjoner og nyskapning i lek og lære

Barnehagen vår har barn fra 1 til 6 år, og er delt inn i tre avdelinger (gul, rød og blå). Hver avdeling har inntil 16 barn i blandede aldersgrupper. Fire plasser på hver avdeling er for barn under 3 år.

Barnehagen har en lang historie og gode tradisjoner og drives i gamle, men moderniserte lokaler i bykjernen.
Utelekeplassen er stor og variert med gode muligheter for lek og aktivitet.
Barnehagen har et stabilt personale med sterk faglig bakgrunn og lang erfaring fra arbeid med barn.
Personalet holder seg faglig oppdatert ved kurs, studiedager og møter med faglig innhold. Assistentene får jevnlig faglig veiledning, det leses ny faglitteratur og barnehagen har studenter fra Høgskolen i Østfold.

Barnehagen legger vekt på en god formidling av den kristne lære. Det synges bordvers med kristent innhold, høytider feires, sanger og bøker med kristent innhold brukes.Barnehagen tar i mot barn fra 1 – 6 år- i aldersblandede grupper – fra Halden kommune.
Copyright © 2019
Kontakt |