Nyheter om stort og smått omkring vår barnehage

Hendelser og mediaomtale med utgangspunkt i det som skjer i barnehagen

 Reportasje i Halden Arbeiderblad om hvordan vi bruker Yoga i barnehagen

I Halden Arbeiderblad 6. februar 2016 ble det beskrevet hvordan yoga har blitt en populær aktivitet i vår barnehage.
ha-topp-yoga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportasje på tv8østfold om bruk av IKT i barnehagen

29. mars 2012 ble det sendt en reportasje om hvordan vi bruker IKT i vår barnehage. Her kan du se innslaget.

 

 

Daglig leder holdt kurs for over 50 barnehageansatte.

Fredag 19. august 2011 holdt daglig leder Britt Solberg Norderhaug kurs for over 50 barnehageansatte fra barnehager i Sarpsborg- og Mysenområdet.

Tema var «Alle med» – bruk av digitale verktøy i barnehagen.

 

Deltagelse på lanseringsseminar for Digitale Barn

Daglig leder Britt Solberg Norderhaug var invitert til lanseringsseminar for Sarpsborg-bedriften Digitale Barn, for å presentere hvordan vi benytter IKT i vår barnehage.

Tittel for foredraget var «Kreativ bruk av IKT i barnehagen» – og ble veldig godt mottatt.

Her er en link til Digitale Barn

 

Reportasje i Vårt Lands «Lørdagsbilag»

Reportasje i Vårt land 25 september 2010

 

Avisen Vårt Land hadde lørdag 25. sept. 2010 en reportasje hvor Menighetspleiens barnehages bruk av IKT ble presentert. De hadde kontaktet Medietilsynet for en referanse til barnehager som bruker IKT i det pedagogiske arbeid, og hadde blitt anbefalt å ta kontakt med vår barnehage.

 

Artikkelen hadde overskriften «Skjermtroll» og ga et godt inntrykk av hvordan vi i hverdagen bruker digitale verktøy som et pedagogisk hjelpemiddel.

Du kan lese mer om reportasjen her

 

TV-innslag om bruk av IKT i barnehager.

TV Østfold hadde 9. desember 2009 et innslag om bruk av IKT i barnehager, og viste eksempler på hvordan vi bruker foto- og datautstyr i vår barnehage. TV Østfold hadde lest uttalelser fra Høyskolelektor Nina Bølgan ved Høgskolen i Oslo (HiO), som regnes som pioneren innen bruk av IKT i barnehager. De hadde også lest og hørt Nina Bølgan anbefale  å ta kontakt med vår barnehage for å få eksempler på hvordan digitale verktøy kan brukes i en barnehage. Under innslaget ble også vår tidlige kontakt og samarbeid med Nina Bølgan nevnt.

Barnehagens leder Britt Solberg Norderhaug har vært engasjert som foredragsholder ved Høgskolens seminar for landets barnehager, og arbeidet i vår barnehage er også omtalt  i Nina Bølgans nye bok «Du gjør bare sånn».

 

TV-innslag i forbindelse med vårt 110 års jubileum

[imaioVideo v=1]

I forbindelse med feiring av barnehagens 110 års jubileum, ble det sendt et innslag fra barnehagen på TV Østfold 4. november. Dette innslag ble senere vist i TV Norges ordinære  nyhetssendinger, og vi fikk flere positive tilbakemeldinger fra barnehager over hele landet.

 

Deltakelse og foredrag på KLIKK DER! konferansen

 

20. og 21. oktober deltok personalet i barnehagen på KLIKK DER! -konferansen i Oslo. Over 300 deltagere fra hele landet var samlet for å få inspirasjon og innspill til hvordan de kan bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi i det pedagogiske arbeidet i barnehagen.  Konferansen ble arrangert av Høyskolen i Oslos avdeling for lærerutdanning.

 

Daglig leder i Menighetspleiens Barnehage Britt Solberg Norderhaug var en av hovedforeleserne med sitt foredrag ”Alle med”. Om lederens rolle i arbeidet med å innføre bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet i barnehagen.  I foredraget ble det presentert eksempler på hvordan vi i vår barnehage bruker IKT for å styrke barnas læring og utvikling ved bruk av digitale verktøy. 

 

God mediadekning i lokalpressen

Halden Arbeiderblad har to ganger omtalt barnehagens satsning på IKT, sist under besøket fra Tønsberg kommune, hvor kommunens koordinator for IKT i kommunen og en representant fra Utdanningsforbundet besøkte oss sammen med 10 ledere fra kommunale og private barnehager, for å se hvordan arbeidet med IKT foregikk i vår barnehage.

Besøket ble anbefalt av høyskolelektor i pedagogikk Nina Bølgan ved HiO i Oslo, linjen for førskolelærere. En hel dag var avsatt til besøket og responsen var positiv.

Besøket har senere blitt referert ved innlegg på det lokale skolenett, noe vi kan se av besøksstatistikken for våre websider.  Du kan se en faksimile av HA’s artikkel her.

Foredrag ved HIØ for barnehageansatte i Østfold

I august 2007 holdt styrer Britt Solberg Norderhaug foredrag for studentene ved Høyskolen i Østfold, om innføring av IKT i barnehagen.

Det ble gitt mange positive tilbakemeldinger og HIØ har ønsket at Britt også holder foredrag på  øvingslærermøter for ansatte i barnehager.

 

Besøk av «Pilotgruppen for IKT» i Tønsberg kommune.

En gruppe ledere og ansatte fra Tønsberg kommune besøkte vår barnehage 5. november, for å lære hvordan vi bruker IKT i vår barnehage.  Delegasjonen fra Tønsberg besto av 12 personer, og de besøkende fikk både en grundig presentasjon – og en praktisk gjennomgang i bruk av det digitale utstyr på den enkelte avdeling.

Besøket kom istand etter at kommunens koordinator for IKT kontaktet høgskolelektor i pedagogikk, Nina Bølgan ved førskolelærerutdanningen ved Høyskolen i Oslo, med spørsmål om eksempler på hvordan IKT kunne innføres i barnehager.

Nina Bølgan regnes som en autoritet innen dette felt og en av pådriverne for innføring av IKT i barnehagen, og har skrevet oppgaveheftet som regnes som referansematerialet.

Hun har besøkt vår barnehage og har uttalt seg svært positivt om det arbeid som gjøres her.

Positiv reaksjon fra foreldre

En undersøkelse blant våre foreldre viser at de ser positivt på barnas bruk av digitale verktøy. De har både fått en bedre forståelse for hvordan disse verktøy kan stimulere barnas utvikling og forståelse, språk, ordforråd og formuleringsevne.

Dessuten får de gjennom bilder og video opptak dokumentert hva barna opplever og lager i løpet av dagen. Barna kan repetere hyggelige hendelser og opplevelser, slik at de får enda bedre forståelse av hva de har lært.

Alt den enkelte barn har laget, sunget eller snakket inn, fotografert eller filmet, blir lagt ned i en egen folder på avdelingens PC, og vil bli en artig minnebok, som de vil få med seg på en DVD når året er slutt.

 

Resultater fra IKT-prosjekter

Under menyen «IKT i barnehagen» har vi omtalt noen eksempler på prosjekter utført ved avdelingene ved bruk av digitale verktøy.  Her vil det komme stadig flere eksempler. 

Dessuten har vi laget en egen «Postkort-sentral» for hver avdeling, hvor foreldre og kjente kan sende familie og venner postkort med motiver laget av de enkelte barn på avdelingen.

Disse vil bli fornyet og erstattet med nye motiver etter årstid, høytid eller gjennomførte prosjekter.

Copyright © 2019
Kontakt |