Fra Barnekrybben til Menighetspleiens barnehage

Med fokus på barnas beste i mer enn 115 år

Mandag 6.november 1899 ble Barnekrybben innviet og 8. november begynte Krybben sitt arbeide i lokalene i Damhauggata 3 – hvor Menighetspleiens Barnehage – som navnet ble endret til i 1946 – fortsatt drives.


Vogger fra 1890Driften ble holdt gående ved hjelp av private bidrag og oppholdsbetaling. Fra 1952 fikk barnehagen statlig og kommunalt tilskudd.

 

Fra 1966 hadde barnehagen to avdelinger og fra 1971 tre avdelinger som i dag.

 

Bygningen har fra 1899 og fram til i dag blitt tatt godt vare på, pusset opp og modernisert.
Barnehagen framstår i dag som en godt fungerende barnehage som tilfredstiller dagens krav.

 

I vår barnehage legges det vekt på en god pedagogisk formidling av den kristne lære, samtidig som vi formidler religiøse, livssynsmessige og kulturelle tradisjoner som er representert blant barna i barnehagen.

Barnehagens eierforhold og ledelse

Menighetspleiens barnehage eies av Halden Frivillige Menighetspleie.

Eierstyret i barnehagen har ansvar for ansettelser, vedtekter, budsjetter og regnskap, instrukser, arbeidsmiljø og avtaleinngåelse.

Eierstyret består av: Britt Vik Bergstrøm, Leder. 49266290, Egil Norderhaug, nestleder:  40557724, Britt Solberg Norderhaug, styremedlem: 95220573

Daglig leder har, sammen med de andre ansatte, ansvar for den daglige drift, for faglig veiledning, planer og evaluering, personalmøter og foreldremøter.

Foreldrerådet er alle foreldrene til barna i barnehagen. Hvert år velger foreldrerådet 2 representanter og 2 vararepresentanter til barnehagens Samarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalget godkjenner årsplanene og kan uttale seg om regnskap, vedtekter og instrukser. Foreldrerådet har møter etter behov, og foreldrene er på denne måte med på å påvirke hverdagen i barnehagen til beste for barna.

 

 

Copyright © 2019
Kontakt |