SOLKLUBB DAMHAUGEN.

Barnehagen fyller 115 år. Vi blir bedre kjent med barnehages nærmiljø.

Ut på tur

Først snakket vi med barna om hva et nærmiljø er. Hva er nærmiljøet til barnehagen? Hva er nærmiljøet til barna? Eks Brekkerød, er et nærmiljø for noen av barna som bor der. Vi var på to turer rundt på Damhaugen. Vi ville se oss rundt, se hvordan husene så ut. Vi snakket om hva den store bygningen overfor barnehagen er (Porsnes), om hva den store bygningen nede ved lekeparken er (Saugbrugs). Vi gikk stien mellom Brattveien og Damhaugata. Vi oppdaget at det er mange spennende portrom på Damhaugen.

Damhaug tur Vi er ute på tur

 

Vi gikk to turer rundt på Damhaugen. Jeg mener at vi burde ha gått flere turer og brukt bedre tid. I etterkant syns jeg at vi brukte for liten tid til utforskning av Damhaugen.

Vi hadde fine turer, og det var mye spennende å se. Det er også spennende at flere av barna har nærområdet sitt her. De forteller hvor de pleier å leke, og hva de gjør når de er ute. Den bratte trappa var også spennende. Vi burde ha laget den i modellen av Damhauggata.Vi brukte treklosser for å bygge opp Damhaugen, barna var interesserte og ivrige. De malte, bygget, laget biler, mennesker og alt annet som hører til. Ideen om hvordan det skulle bli, og hvordan gata ble byget opp ble mest ble styrt av oss voksne. Vi kunne involvert barna mer i den prosessen!

 

vi lager noe fin figur

Vi fikk til gode læringsprosesser i forhold til å blande maling for å få riktige farger til husene. Vi fikk også gode læringsprosesser i det å bruke forskjellige materialer for å lage ting som finnes i gata, sånn som biler, skilt, gjerde, tak, vinduer og brostein.

115-4-1- vi lager noe

 

Damhauggata var ferdig til 115 års jubileet 6. November 2015. Den ble vist frem for foreldrene på festen vi hadde. Vi kan også stille oss spørsmål om vi hadde god nok avslutning på prosjektet med barna. Etter festen startet vi med et annet tema uten å snakke noe mer om Damhauggata med barna. I februar 2015 viste vi bilder fra turen til barna. Barna var da ikke særlig interessert lenger.

vi lager modell vi modellerer

Jeg ser i ettertid at vi burde ha:

  • skrevet ut bilder fra turen, laget plakat og henget opp. Eventuelt også plakat av bilder fra prosessen da vi laget Damhaugen.
  • Barna kunne tegnet fra turen, husene, trappa osv.
  • Vi burde avsluttet prosjektet sammen med barna.
  • Vi burde brukt bedre tid i alle prosessene.

Dette bør vi tenke på til neste prosjekt.

modellen er ferdig

Alfhild, mars-2015

 

Copyright © 2019
Kontakt |