Historie og kultur

Barna skal få medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. De skal få opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. De skal få bli kjent med historiske forandringer i lokalmiljø og samfunn, og utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett. De skal bruke nærmiljøets ressurser til gode opplevelser og læringsmuligheter.

Copyright © 2019
Kontakt |