web
stats

Barnerim og Photo Story

Eksempler på bruk av digitale verktøy i språktrening. Barna illustrerer og legger inn tegningen i programmen Photo Story og leser fra skjermen. Lyden legges samtidig inn i videofilen. Eksempel 1: Ormen Lange –   Eksempel 2:  Eple Peple  

Store og små i samme gruppe

Store og små barn i samme gruppe skaper hygge i et utviklende fellesskap For å skape tilhørighet og fellesskap har vi laget noen metodiske opplegg. Stor/liten dekker bordene sammen, stor hjelper liten i stellesituasjonen og i garderoben. Vi legger vekt på god tid, ro, organisering, nærhet, fellesskap og kommunikasjon. Vi erfarer at stor/liten har glede

Noahs ark

Barnas egen fortelling om Noahs ark Et utviklende multimediaprosjekt som gir mange ferdigheter Dette er et prosjekt som barna holdt på med i vel et år. Historien ble lest for barnegruppa. Barna tegnet Arken og dyra. Tegningene ble hengt opp på veggen i barnehagen. Tre gutter hadde lyst til å bygge Arken i snekkerrommet. Det

Miljø video

Barna lærer kildesortering Utgangspunkt for dette arbeidet er at barna skal få kjærlighet til naturen – og få en viss forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesker og naturen. Vi ønsker at barna skal se nødvendigheten av å ta vare på naturen og miljøet. I barnehagen har vi laget en del opplegg for å

Skapelsen video

Skapelsen Vi har brukt IKT i forbindelse med å gjenfortelle Bibelens beretning om Skapelsen. Her har barna først tegner, så skannet inn tegningene i PC’en, lagt dem inn i Moviemaker, og deretter snakket om hver tegning.  

Bukkene Bruse

Bukken Bruse som IKT-prosjekt Vi har formidlet eventyret om Bukkene Bruse til barna på ulike måter. Barna har medvirket i alle prosessene. Alle barna i gruppa har deltatt på sin måte. Først leste vi eventyret. Vi scannet så bildene fra boka inn på datamaskinen, kjørte dem ut på fargeskriveren og hengte bildene opp på veggen.

Spøkelsestoget

Spøkelsestoget – et multimedia eventyr Først leste vi boka ”spøkelsestoget”. Etterpå formet vi med plastelina. Mens vi holdt på med det fikk barna en ide om at de ville lage en spøkelseshistorie. Barna diktet og den voksne skrev historien ned. Figurene i historien ble så formet i plastelina. Den voksne leste historien og barna plasserte

Fortelling om fugler

Fortelling om fugler IKT brukes aktivt i Menighetspleiens barnehage, både som et pedagogisk verktøy og et medium som barna kan bruke i den kreative prosess. Her er et eksempel på en fortelling som barna kan spille av og lytte til, om og om igjen, og lærer seg på den måten navn på fugler og litt

Barn forteller 2

Bilder som grunnlag for samtale om hendelser i barnehagen stimulerer formuleringsevnen og språkforståelsen  

Våren i plastelina

Barna synger om vårens blomster… Multimedia med plastelina, webkamera og sang…  

Copyright © 2019
Kontakt |