Noen eksempler på bruk av IKT i barnehagen

i Menighetspleiens barnehage fra 2007 frem til idag

 

live180.jpg Eksempel på tegning på PC. Klikk for å se flere eksempler

 

 

I barnehagen tar vi utfordringen med å integrere IKT enda bedre i læringsarbeidet enn tidligere. Vi har anskaffet digitalt utstyr for opptak og presentasjon av lyd og bilder, noe som gir muligheter for å lære barna å se seg selv i samspill med de andre- og bruke digitale verktøy på en selvfølgelig måte. Dette bidrar til å gi barna en god opplevelse av læring og mestring.

 

stor konsentrasjon
Vi lager en digital minnebok for hvert barn. Denne kan for eksempel inneholde: bilder av barnet, filmsnutter, lydfiler, tegninger etc. Dette legges på en CD som barnet får når det slutter i barnehagen.

 

Etter hvert vil vi også la barna prøve seg på spill. Men vi har vært opptatt av at bruk av PC er et hjelpemiddel barna skal bruke i arbeid og fritid framover.

Vi ønsker å satse på barnas kreativitet og utforskertrang.

Her vises noen eksempler på hvordan slikt utstyr er brukt i Menighetspleiens Barnehage.
– og flere eksempler kommer til etter hvert…
Copyright © 2019
Kontakt |