IKT i Menighetspleiens Barnehage

Gode opplevelser, erfaringer og læring innenfor det digitale området kan motivere jenter og gutter til å lære mer.
Dette kan igjen være et bidrag i et livslangt læringsperspektiv.
Det er et mål å gjøre digital kompetanse til alles eiendom.
I barnehagen har vi utfordringen å integrere IKT enda bedre i læringsarbeidet enn i dag.
Barnehagepersonalet må se på de pedagogiske mulighetene som digitale verktøy byr på.

 

IKT i barnehagen vår.

Helt siden starten av barnehageåret 2006/2007 frem til idag, har vi fått god erfaring med bruk av digitale verktøy i barnehagen vår. Vi bruker bærbar PC, fargeskriver og svart-hvitt-skriver, kamera, mobil, cd-spiller, internett med mer.
Vi har også utstyr som lamineringsmaskin og mikrofon og lydkort i datamaskinen. Videre har vi tegneverktøyet Paint på datamaskinene.
mats.gif
Vi har jobbet aktivt med å bruke disse verktøyene i vårt pedagogiske arbeid. Vi ønsker at barna gjennom nysgjerrighet og vitebegjær lærer seg nye ting på det digitale området.
Gjennom forskjellige framgangsmåter og temaområder har barna fått nærme seg de digitale verktøyene.
Kamera var det første de fikk utforske og bruke aktivt. Etter hvert fikk de bruke PC og skrivere.
CD-spiller og mobil var godt kjent for barna hjemmefra.
Vi har også brukt internett i søken på informasjon og kunnskap. Ofte henter vi ut bilder for å vise og forklare ting og emner. Dette har overtatt en del for bruk av leksikon.
Den bærbare PCen står framme, synlig og tilgjengelig hver dag. Den skal være en del av de daglige hjelpemidlene i barnehagens kreative arbeid. De voksne lar barna delta aktivt eller som observatører for å lære.
På de følgende sider vises en del av oppleggene vi har jobbet med dette halvåret. Velg fra  menyen til høyre – eller følg linker i teksten  på de enkelte sider.

 

IKT i barnehagen.

Fra høsten 2009 har vi barneintervjuer som et ledd i barns medvirkning i barnehagen.

Spørsmålene er forberedt og er de samme til alle barna.

Intervjuene tas opp på diktafon og legges inn på PCen, og de skrives også ut.

Barnet tegner også ned svarene sine.

Foreldrene kan høre og lese intervjuet.

Her er et eksempel :

J, jente, 3 år.

Hva er morsomt i barnehagen ?J : Hinderløype. Å trøste S når I er slem.

Hva er dumt i barnehagen ?J : Dytte. Sparke i skrittet – det har jeg sett I har gjort ute.
Hvis du fikk bestemme ?J : Andre skal ikke gjøre dumme ting.
Å leke i det nye lekehuset.
Når liker du deg i barnehagen?J: Når det regner. Kan leke med vann, lage gøre.
Hva liker du at voksne gjør?J: Ikke blir sinte. Jobber med data og ballonger.
Hva har du lært i barnehagen?J: Ikke slåss og ikke krangle.

Skanning.

For å få de minste barna til å bruke digitale verktøy satser vi nå på skanning.

Barna velger ut et leketøy, sutten sin etc. som de legger på skanneren, en voksen viser dem knappen de skal trykke på, og så følger barn og voksen prosessen sammen. Bildene kjøres ut på fargeskriver, folieres og blir brukt i samtaler med barnet. Flere bilder heftes sammen til en fin pekebok med barnets egne ting.

Her er noen eksempler.

Vi scanner inn ting vi liker Personlige ting legges Her scanner vi på scanneren. Så er det bare Trykk knappen å klikk på Startknappen…
Her er en innesko Her er en turnsokk Her er en Duplo figur Her er en smuk
– og slik ser resultatet ut etter utkjøring fra printeren.

 

Matematikk i barnehagen.

Barn i førskolealderen er opptatt av –

 

  • Tall ( teller, vet hvor gamle de er, bruker tallbegreper når de leker med klosser, spiller kort eller andre spill.)
  • Geometriske former og andre begreper og sammenhenger som er med på å danne grunnlaget for matematisk forståelse og tenkemåte.
  • Vekt og volum når de leker med sand, vann, leire og steiner.
  • Å rydde leker på plass i et lite skap krever utviklet romforståelse.
  • I sangleker finner vi både tall, symmetri og geometriske mønstre. Det gjør vi også i formingsaktiviteter.

LEK i matematikk: Vi har et faglig læringsmål og velger lek ut fra dette.

Les mer om hvordan vi kombinerer matematikk-opplæring og IKT i vår barnehage under Matematikk og form

IKT i barnehagen vår framover.

Vi ønsker å fortsette og utvikle en del av de oppleggene vi har startet med.
Vi vil også prøve oss litt på animasjon.

Vi har laget digitale minnebøker til alle barn i barnehagen. Minnebøkene inneholder bilder av barna, lydfiler, filmsnutter fra opplevelser i barnehagen og barnas kreative arbeider innen blant annet forming og ikt.Arbeidet med den digitale minneboka styrker barnets medvirkning i barnehagen, og samarbeidet mellom voksne og barn.Minneboka ligger tilgjengelig for barna og foreldrene på skrivebordet på datamaskinen. Denne står tilgjengelig  på hver avdeling i barnehagen.Minnebøkene er merket med barnets navn. Barna kan selv finne fram i minnebøkene sine og vise til foreldrene.  Dette er en god måte for barn og foreldre å kommunisere på – om det barna opplever i barnehagen. Det styrker også barnas språkutvikling.

For foreldrene blir barnehagen mer synlig, og vi i barnehagen har fått en ny mulighet til å synliggjøre barnehagens innhold.

Minnebøkene får barna med hjem på en DVD når de slutter, og her kan foreldrene se barnets fremskritt og utvikling i den tiden de har gått i barnehagen.

Etter hvert vil vi også la barna få prøve seg på spill. Vi har vært opptatt av at bruk av PC er et hjelpemiddel barna skal bruke i arbeid og fritid framover. Vi ønsker å satse på barnas kreativitet og utforskertrang.
Vi voksne i barnehagen har fått erfare at digitale verktøy er morsomme og nyttige verktøy i det pedagogiske arbeidet.
Copyright © 2019
Kontakt |