Et omsorgsfullt og trygt miljø

I vår barnehage ønsker vi å styrke barnet ved å gi det individuell omsorg og støtte slik at det får en positiv opplevelse av seg selv. Vi ønsker å styrke gruppefellesskapet slik at barnet opplever seg selv i forhold til andre og opplever tilhørighet og fellesskap.

For å skape trygghet og selvstendighet, legger vi vekt på god kontakt mellom foreldrene og barnehagen gjennnom daglige samtaler, foreldremøter og hyggelige samvær.

 

barn_borddame_250.jpg

Vi har klar sikkerhetsinstruks som omfatter de fleste områder som berører barnet mens det er i barnehagen.

Vår barnehage har faste dagsrytmer. Dette gir barnet trygghet, for de vet hva som skal skje gjennom dagen.
Leker og utstyr har sine faste plasser, og barna oppmuntres til å være med å rydde, dekke på bordet, holde orden på garderobeplassen sin, handle, lage mat, vanne blomster og så videre.

Dette er viktig for barnas sosiale kompetanse og skaper trivsel på barnehagen

 

barn_spiserute_250.jpg
Sikkerhet og trivsel har høy prioritet i våre ute- og innearealer.

Mange foreldre blir positivt overrasket over hvor store utearealer for lek og aktiviteter vi disponerer.

 

Barnehagens lokaler er godt vedlikeholdt, og vi har en egen vaktmester som holder ute- og inneområder i orden.

Copyright © 2019
Kontakt |