web
stats
Home / Blog / IKT i barnehagen: Barn forteller 2

Barn forteller 2

Bilder som grunnlag for samtale om hendelser i barnehagen

stimulerer formuleringsevnen og språkforståelsen

 

Copyright © 2019
Kontakt |