Avdeling Rød 2017-2018

Fra venstre: Assistent Marianne Prøitz, assistent Astri Grimsøen Engebretsen og avdelingsleder og pedagogisk leder Trine Hansen, gir assistent  Anne Mari Lund et løft.

Avdeling RØD holder til i den eldste delen av barnehagens bygninger. Her startet barnehagen opp for over 100 år siden. På avdelingen har vi plass til 16 barn i alderen 1 – 6 år.

Vi vil at barnehagen skal være et sted hvor barna trives og utvikler seg. Vi forsøker å se alle barns behov og gi dem gode muligheter for læring og utvikling.

Vi ønsker barnas medvirkning i barnehagehverdagen. Vi er opptatt av sosial kompetanse og vi har mye språklek og språkaktiviteter på avdelingen. Vi har innført IKT.

Vi har egne tur- og formingsdagerVi i personalet på avdeling RØD er en glad gruppe som trives sammen og har masse humor og glede.

Vi ser det som viktig og ønskelig med daglig kontakt med alle foreldre.
Alle familier får minst en foreldresamtale i løpet av barnehageåret.

 

Anne Mari Lund Anne Mari Lund
Barne og ungdomsarbeider.
Liker å delta aktivt med barna i frilek ute og inne.
Liker å utforske og eksperimentere sammen med barna.

 

Trine Hansen Trine Hansen
Pedagogisk leder på avdeling RØD.

Ansatt i barnehagen fra 2003
Utdannet førskolelærer, 30 studiepoeng i veiledning , småbarnspedagogikk.
Interesseområder: Å jobbe med de minste barna og barn med spesielle behov. Elsker spontane samlinger,
prate med barn og bare være sammen med dem.

 

Gro Marit Eriksen Marianne Bach Prøitz Assistent.
Ansatt fra 2003
Utdanning: 3 årig Handel og kontor m/ regnskap
Interesseområder: Jobbe med språk og matematikk med barna og sansemotorikk med barna, deriblant yoga.
Forming med barnegruppen.

 

Astri Grimsøen Astri Grimsøen Engebretsen

Ansatt i barnehagen fra 1996
Utdannet barnepleier
Interesseområder: Musikk og sang med barnegruppene. Aktiviteter med de minste barna.
Yoga med barn.

Copyright © 2019
Kontakt |