Vi har 16 hele plasser for barn fra 1 – 6 år.  Avdelingen ble åpnet i 1966.

Avdeling Gul 2017-2018

Foran fra venstre: Barnehagelærer Marie Hjelm, assistent Bente Finstad og assistent Gro-Marit Eriksen. Bak: Pedagogisk leder og førskolelærer Kirsten Austad Naasen.

Vi er ansatte som utfyller hverandre godt når det gjelder kompetanse og interesser.

På avdelingen er vi opptatt av at barna skal få oppleve en god og trygg hverdag, og vi legger stor vekt på fellesskap, humor og glede mellom store og små.

Vi har som mål at alle barn må bli sett hver dag og er bevisste på å gi tid og rom til å lytte og samtale.

Leken har en sentral plass hos oss, og vi prøver å være åpne for barnas innspill og gi barna oppgaver og utfordringer ut i fra behov og interesser.

Vi jobber mye med språkstimulering, tall og mengder.

Vi synliggjør arbeidet vårt gjennom bruk av PC og bilder.

 

Kirsten-Naasen Kirsten Austad Naasen
Pedagogisk leder på Gul

Ansatt fra 1977
Utdanning: førskolelærer med fordypning i musikk.

Interesseområder : Sang og musikk sammen med barna.Spre humor og glede blant barn og voksne. Spille spill og drive med konstruksjonslek med barna. Være ute i aktiv lek i barnehagen eller på tur ute i naturen.

 

Bente-Finstad Bente Lise Finstad
Ansatt fra 1993
Utdanning: HandelskolenIntersseområder: Formingsaktiviteter med barna. Aktiv lek ute og inne og tur i skog og mark.

 

Gro-Marit-Eriksen-kopier-2 Gro Marit Arneberg Eriksen

Ansatt fra 2006
Utdanning: Pedagogisk assistent. Yrkeskolen drakt og søm.Interesseområder: Lesegrupper med barna, formingsaktiviteter med barna.
Gode opplevelser i lek ute og inne med barna.

 

Mona Lyng Mona Lyng

Assistent.
Ansatt i barnehagen fra oktober 1999.
Utdannet skoleassistent.Interesseområder : Jobbe med forming med barna og gå på tur med barnegrupper.

 

Marie Hjelm Marie Hjelm

Utdanning: Barnehagelærer med fordypning i tekstkultur og formidling.

Interesseområder: formingsaktiviteter. Liker å ha en humoristisk tone blant barn og voksne. Opptatt av at barna skal ha gode opplevelser og føle trygghet i barnehagen..

Copyright © 2019
Kontakt |