Avdeling Blå 2017-2018

Bak fra venstre:  Assistent Trine Ericsson, assistent Gro-Marit Eriksen, barnehagelærer Marleny Rustad. Foran til venstre: pedagogisk leder Reidun Flodin Bjørnstad og assistent Marianne Prøitz.

På avdeling BLÅ er det 14 barn i alderen 1-6 år. Vi legger vekt på å skape tilhørighet og fellesskap mellom de minste og de større barna. Vi har i den forbindelse arbeidet med et lokalt utviklingsarbeide i samarbeide med Fylkesmannen.

Vi ser det som svært viktig å ha god kontakt med alle foreldre.

Vi arbeider i forhold til ny rammeplan med vekt på barns medvirkning.

Vi legger spesielt vekt på språk og kreativitet ved å bruke :
  • språkposer
  • språksprell
  • tegn til tale
  • barn i fokus ved bruk av fortellerstol
  • sang – musikk – drama og forming.

Vi synliggjør arbeidet vårt gjennom bruk av PC og bilder.

Reidun Flodin Bjørnstad Reidun Flodin Bjørnstad
Pedagogisk leder på Blå.
Ansatt i barnehagen fra august 1980
Utdannet førskolelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk og i administrasjon og ledelse.
Intersseområder: Se enkeltbarns behov for omsorg , jobbe for trivsel og et godt fellesskap i barnegruppa og blant personalet.
Legge godt til rette for barn med spesielle behov.Jobbe målbevisst med alle satsningsområdene til barnehagen.

 

Trine Ericsson Trine Ericsson
Jeg er assistent på avdeling BLÅ og jeg har jobbet i Menighetspleiens Barnehage siden 1998 og har ca. 20 års erfaring i arbeidet med barn.
Jeg liker godt å drive med formingsaktiviteter med barna.

 

Gro-Marit-Eriksen-kopier-2 Gro-Marit Arneberg Eriksen

Ansatt fra 2006
Utdanning: Pedagogisk assistent. Yrkeskolen drakt og søm.
Interesseområder: Lesegrupper med barna, formingsaktiviteter med barna.
Gode opplevelser i lek ute og inne med barna.

 

Gro Marit Eriksen Marianne Bach Prøitz

Assistent.
Ansatt fra 2003
Utdanning: 3 årig Handel og kontor m/ regnskap
Interesseområder: Jobbe med språk og matematikk med barna og sansemotorikk med barna, deriblant yoga.
Forming med barnegruppen.

 

Marlenyu Rustad Marleny Rustad

Utdanning: Barnehagelærer med fordypning innen kunst, kultur og kreativitet.
Interesseområder: formingsaktiviteter i selskap med barn. Jeg liker å bruke lyttende pedagogikk og nyter gode samtaler med barn om hva de er opptatt av. Jeg liker godt å være aktiv i lek med barn og elsker å tegne, male, musikk og dans. Jeg har flerkulturell bakgrunn og mener det er positivt i jobben.

Copyright © 2019
Kontakt |