Barnehagen har fått nye telefon nummer

Administrasjon Blå avd. Gul avd. Rød avd. Kjøkken
90812985 47677601 47676239 47663693 47685029

Nye åpningstider fra høsten 2018: Kl. 06.45 – 16.30

 

I vår barnehage ønsker vi å gi barnet ditt en morsom, trygg og utviklende hverdag.

 Barnehagen har lek og kreativitet som sentrale arbeidsområder, gjennom dette får barna sanseopplevelser og erfaringer.

Humor og glede er en viktig del av dagliglivet i barnehagen.

Målet for arbeidet i barnehagen, er i samarbeide med hjemmet, å gi barna et godt pedagogisk miljø.

I vår barnehage legges det vekt på en god pedagogisk formidling av den kristne lære, samtidig som vi formidler religiøse, livssynsmessige og kulturelle tradisjoner som er representert blant barna i barnehagen.

 

Vi bruker IKT som pedagogiske verktøy i barnehagen. Her kan du se eksempler på hva barn i vår barnehage har laget ved bruk av IKT

 

Barnehagen er medlem av Private Barnehagers Landsforbund (PBL).  Du kan lese mer om PBL og den nye rammeplanen for barnehager, på nett-adressen: http://www.barnehage.no/

www.fubhg.no (FUB – Foreldreutvalget for barnehager) er en nettside for foreldre med barn i barnehage. Her finnes mye nyttig informasjon. FUB har som hovedmål å «- fremme samarbeid mellom hjem og barnhage slik at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud». Vel verdt et besøk.

Barnehageåret 2018-2019

Studiedager

6-7 aug. og 12. nov. 2018

2. jan. og 31. mai 2019
JULEFERIE: 22. des. 2018 – 1. jan. 2019
PÅSKEFERIE: 13. – 22. april 2019
SOMMERFERIE 2019: f.o.m. 6. juli.
Personalet har studiedager:  5. aug. 2019
Barnehagen åpner igjen: 6. aug. 2019

 

 

Barn og ansatte ved Menighetspleiens barnehage synger mye.Flere sanger, rim og regler finner du her

Copyright © 2019
Kontakt |