menighetspleiens barnehages logo

Menighetspleiens barnehage
Damhauggata 3,1772 Halden

Telefoner:
Administasjon: 90812985.
E-mail: [email protected]
[email protected]

Gul avdeling: 47676239
E-mail: [email protected]

Blå avdeling: 47677601
E-mail: [email protected]

Rød avdeling: 47663693
E-mail: [email protected]

Tur/ute telefon: 47685029

Hjemmeside: mpbarnehage.no

Facebook: åpen side: Menighetspleiens barnehage

Lukket Facebook-side for foreldre/foresatte: snakk med Trine Hansen på Rød avdeling for tilgang.

Barnehagen har 3 avdelinger, alle avdelingene har barn i alderen 0 – 6 år.
Barnehagen drives som en helhet, barna kan bruke hele barnehagen uavhengig av avdelinger.

Vi har 57 plasser for barn i alderen 0-6 år.

Ansatte:

Daglig leder: Alfhild Grue Dahl

Pedagogisk leder: Trine Hansen

Barne- og ungdomsarbeider: Anne-Mari Lund

Barnepleier: Astri Grimsøen Engebretsen

Assistent: Marianne Back Prøitz

Pedagogisk leder: Marie Hjelm Thoreløkken

Assistent: Bente Finstad

Pedagogisk assistent: Gro-Marit Eriksen

Pedagogisk leder: Fredrik Fange

Barnehagelærer: Marleny Rustad – overflyttet til annen stilling for bhg året 2020/2021 – vikar barnehagelærer Katarina Andersen

Assistent: Trine Eriksson

Kjøkkenassistent/pedagogisk assistent: Mona Lyng

Faste vikarer: Ida Nygård Henriksen og Yvonne Amir Khan

I blant er det også andre personer til stede. Det kan bla. være personer fra nav, voksenopplæringen, studenter fra høyskolen i Østfold, elever fra grunnskolen, videregående og spesialpedagoger / fysioterapeut o.l. ved behov.

Taushetsplikt:

Vi vil gjerne minne om at personalet, studenter, vikarer, medlemmer av samarbeidsutvalget osv. har taushetsplikt etter lov om barnehager § 21

Åpningstider/Ferie:

Åpningstidene er mandag til fredag 06:45 – 16:30.
Barnehagen har stengt 3 uker i juli og 1 uke i august, i romjulen og påskeuka.
Barnehagen har 4 planleggingsdager i året.

Foreldreråd:

Alle foreldrene i barnehagen utgjør foreldrerådet som skal sikre foreldrene innflytelse i barnehagens virksomhet.
Foreldrerådet velger representanter til barnehagens samarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalget består av:

2 representanter fra foreldrene

2 representanter fra personalet

1 representant fra styret i barnehagen

Daglig leder

(Oppgavene til foreldreråd og samarbeidsutvalg står nedskrevet i ”lov om barnehager”.)

Foreldresamtaler:

Er en samtale mellom pedagogisk leder og/eller barnehagelærer og foreldrene.
Innholdet i samtalen er rettet mot det enkelte barn og hvordan det har det i barnehagen, samt informasjon fra foreldrene. Alle har rett på minst 1 foreldresamtale i året, flere samtaler fås gjerne ved behov.

Foreldremøte:

Er et møte mellom alle foreldrene og hele personalet.
Innholdet i møtet er rettet mot barnehagen som helhet, og ledes av styrer.

Foreldrerådsmøte:

Er et møte der alle foreldre møtes. Foreldrene er selv ansvarlig for å komme med saker til disse møtene. Hver høst velges seks (to fra hver avdeling) foreldre som representerer alle foreldrene inneværende barnehageår. (leder, nest-leder og fire vara)

Samarbeidspartnere:

Pedagogisk psykologisk tjenestekontor (PPT)

Barnevernet

Helsestasjon

Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk (BUPP)

Høgskolen i Østfold (HIØ)

Videregående Skole /Grunnskolen

Voksenopplæringa

Halden Kommune

Nav

Andre barnehager (PBH)

Dagsrytme:

06.45: Barnehagen åpner.
08.15: Frokost (smøremåltid/frokostblanding).
8.45-11.45: Samlinger/aktiviteter/lek inne/ute.
11.45 – 12.15:Lunsj (varm mat mandag – torsdag, smøremåltid fredager).
12.30 – 14.30: Lek inne/ute, samlinger/aktiviteter, grupper, turer.
14.30-14.45: Fruktstund.
14.45-16.30: Lek inne / ute
16.30: Barnehagen stenger

Kjernetiden er fra kl. 9.00 – 14.30, dvs. at innenfor denne tiden kan barnehagen ta med barnegruppa på tur, ha diverse aktiviteter o.l. Det er derfor av betydning at foreldrene overholder denne tida, og gir personalet beskjed dersom barnet kommer senere eller blir hentet tidligere. Gi beskjed hvis noen andre enn foreldrene skal hente. Vi ber også om at dere ikke leverer/henter under måltidene. Vi forventer at barna hentes innen 16.30 slik at personalet kan gå hjem.

Delte plasser

Barn som deler plass; går annenhver uke, forskjellige dager pr. uke, får delta på spesielle arrangementer etter avtale med personalet når det ikke faller på deres dager.

Det er mulig å «kjøpe» dager som barna ikke har plass, dette koster kr. 200 pr. dag og må avtales med personalet på avdelingen
Det er viktig å være klar over at barna ikke får delta på de faste aktivitetene som turer, ”tema-samlinger» , yoga o.l. når barna ikke går hver dag. Har barna redusert plass (under 100 %), har de også et redusert tilbud.

Leker:

Det er ikke lov å ta med egne leker i barnehagen bortsett fra den siste onsdagen i hver mnd., da har barnehagen ”ha med leke dag”. Grunnen til at det er forbud mot medbrakte leker, er at det skaper sjalusi, krangling og ødelagte leker. Vi tror heller det vil være mer stas å ha med seg en leke en gang iblant. Dersom barna vil ha med video eller dataspill, skal dette klareres med personalet i forkant.

Fødselsdagsfeiringer:

I barnehagen feires både barn og voksne. Avdelingen har egen bursdagssamling der barnet får krone og bursdagssangen blir sunget, barnet har på forhånd valgt en «aktivitet» som gjennomføres etter samling. Eksempel på aktivitet kan være: hinderløype, turer ut av barnehagen, såpebobler, dans til musikk. Barnet blir satt ekstra i fokus denne dagen.

Mat:

Barna får servert frokost i barnehagen hver dag, varm lunsj mandag – torsdag, fredag er lunsjen brød/smøremåltid. I tillegg får de melk og frukt hver dag. Husk å si i fra om barna har noen allergier eller om det er noe barna ikke tåler.

Alle barna må ha medbragt og navnet drikke-kopp/flaske på plassen sin.

Sykdom:

I barnehagen er vi mange sammen, og smittefaren er stor. Det er derfor viktig at barnet holdes hjemme når det er sykt. Dersom barnet blir syk i barnehagen vil vi ringe foreldrene, og barnet må hentes. I enkelte tilfeller kan vi vurdere at allmenntilstanden til barnet er så dårlig at de bør få komme hjem.

Oppkast/ diaré – barnet må holdes hjemme 48 timer etter siste oppkast/diaré.
Øyebetennelse – barnet kan komme i barnehagen dagen etter påbegynt
behandling.
Feber – barnet skal være hjemme en feberfri dag før det sendes i barnehagen.
Forkjølelse – om barnet er svært snørrete og slapp i kroppen skal det være hjemme.
Hodelus – Barnet kan komme i barnehagen etter kur.
Småmark – Barnet kan gå i barnehagen dagen etter påbegynt kur.
Vannkopper – Når barnet har inntørkede blemmer og allmenntilstanden er god kan det gå i barnehagen.
Sterk hoste – dersom barnet hoster til det brekker seg, eller har store ubehageligheter, skal barnet holdes hjemme.

Medisin:

Dersom barnet har behov for medisin i barnehagen, må dette overleveres til personalet (medisin skal ikke ligge på barnas plasser i garderoben).

Bruker barna regelmessig medisin (astma-medisin f.eks.) er det ønskelig at barnehagen har et eksemplar liggende her. Medisinering bør i hovedsak foregå i hjemmet, men personalet kan være behjelpelig med å gi penicillin ol. Foreldrene må også fylle ut samtykkeerklæring i henhold til HMS krav.

Klær:

I vår barnehage er vi ute året rundt i all slags vær. Da er det viktig at klærne barna bruker er godt tilpasset værforholdene og årstidene. Klærne bør være gode å bevege seg i. For store og for små dresser hindrer barnas bevegelsesmuligheter. Vi anbefaler flere tynne lag istedenfor et tykt da det er lettere å tilpasse temperatur og aktivitetsnivå. Sko/støvler bør ha god isolasjon fra sålen og ha god passform. For at barn skal trives ute er riktig valg av klær og sko svært viktig. For å få til det er vi avhengig av et godt samarbeid mellom dere foreldre og oss ansatte i barnehagen.

Dette er foreldrenes ansvar:

Nok skiftetøy fra innerst til ytterst, også ekstra sko/støvler.

ALLE klær og sko skal merkes med barnets navn.

Holde orden på barnas garderobeplasser slik at personalet lett finner de klærne barna har behov for.

Sjekke klær ved henting. Ta med våte/skitne klær hjem til vask/tørk. Husk å ta med rene, tørre klær tilbake dagen etter.

Slitasje på klærne er naturlig. Sjekk klærne for hull, manglende strikker til å ha under skoene osv. jevnlig.

Dette er personalets ansvar:

Se det enkelte barns behov og være lyttende ovenfor foreldrenes ønsker.

Velge klær tilpasset vær og aktivitetsnivå.

Hjelpe barna under påkledning slik at klærne sitter godt og riktig på.

Ta seg tid til at barna kan øve på å kle på seg selv.

Sjekke barna jevnlig og sørge for at barna er tørre og passe varme.

Tilrettelegge for at foreldrene lett kan holde orden på garderobeplassene.

Våte/skitne klær legges i pose og henges på barnets plass.

Våte/skitne dresser/regntøy kan også henges opp på barnas knagg i garderoben.

Ta med tøfler/ sandaler til innebruk.

Tilvenning/gode råd for å takle barnehagestart.

Det er en stor omstilling for mange barn å begynne i barnehage, og oppstartingsfasen er ikke alltid like lett.

  • Sett av nok tid til tilvenning.
  • Skriv gjerne ned ting du lurer på, ta med deg lappen i barnehagen en av de første dagene.
  • «Ha det» er viktig. Ikke prøv å unngå opprivende avskjedsscener ved å snike deg ut når barnet er opptatt. Det vil bare skape utrygghet. Gjør avskjeden kort, klar og vis barnet at du er trygg på å gå fra det (så kan du eventuelt gråte en skvett utenfor porten når barnet ikke ser deg).
  • Regn med gråt, og vit at det er ingen som syns du er en dårlig mor/far/foresatt selv om du går fra et gråtende barn. Ring og spør og sørg for at DU er trygg på at barnet ditt har det bra.
  • Vær tilgjengelig.
  • Ta gjerne med et koseteppe, bamse eller lignende til bruk for trøst. Dette kan hjelpe til å roe ned barnet dersom det gråter ved avskjed/separasjon.
  • Regn med å bli syk. Nye omgivelser og flere barn betyr også nye bakterier og virus for små barn – noe som også betyr økt risiko for at de voksne i familien blir syke. Snørr og feber preger ofte det første året i barnehagen.
  • Ha respekt for personalet, andre barn og foreldre. Selv om barnet ditt selvfølgelig er det aller viktigste for deg, må du være forberedt på at ditt barn nå blir en del av en større barneflokk. Det betyr at barnet ditt kanskje ikke får uforbeholden oppmerksomhet og at du ikke kan beslaglegge tiden til de voksne i barnehagen slik at andre foreldre ikke slipper til ved henting og levering.
  • Barn har også viktige gjøremål! Pass på at barnet ditt får være med på det som skal skje i barnehagen. Vi er fleksible i forhold til henting og levering, men unngå å bryte inn i viktige tidspunkter som måltider, soving og aktiviteter hvis du kan.

Kilder: Erfarne barnehagepedagoger og barnehage-mammaer

Parkering:

La ikke bilene stå på tomgang når dere bringer/ henter barna. Barna må ikke gå alene ut av porten!

Leie av barnehagen:

Barnehagen kan leies til fødselsdagsfeiringer o.l. Dette koster kr. 200.