Sikkerhetsinstruks for Menighetspleiens barnehage

Alle voksne som arbeider i barnehagen MÅ lære seg navn på alle barna.
Alle må til en hver tid vite hvor mange barn som er tilstede på avdelingen.
Alle må vite hvor førstehjelpssaker er, hvor telefon og aktuelle telefonnummer er, og hvilke rutiner som gjelder ved brann og andre ulykker.

Følgende sikkerhetsregler gjelder for personalet og barna.
Inne :
 • De voksne oppholder seg i nærheten av barna.
 • Ved snekring er det 2-3 barn sammen med en voksen.
 • Leker barna i ganger og garderober er det, for de små , under fast tilsyn- for de store med tilsyn i perioder.
 • Ingen barn oppholder seg i 2.etg. uten tilsyn av en voksen.
 Ute i hagen/gården:
 • De voksne som er ute fordeler seg på hele området.
 • Det skal ALLTID være en voksen foran ved porten, en voksen nederst i hagen og en voksen ved sykkel/akebanen.
 • Resten av de voksne fordeler seg utover.
Før barna går ut sjekker en voksen fra hver avdeling uteområdet for glassbiter etc. og sjekker at porten er lukket.
Barn hjelpes ikke opp i trær/klatrestativ.
Katter fjernes om mulig fra hagen.
Det er ikke lov å leke inne i lekeskur.
Graving i skråningen må holdes øye med av de voksne.
Ellers :
 • Vaskemidler etc. oppbevares høyt oppe.
 • Kopper med varm drikke må passes godt på.
 • Ytterdører som står oppe må festes med stormkrok.
 • Dør mot Damhauggata er sikret slik at barna ikke kan åpne den.

Når barna hentes :
 • De voksne MÅ få beskjed om hvilke barn som blir hentet.
 • Dersom ukjente henter barnet skal barnehagen ha beskjed på forhånd.
INGEN BARN SLIPPER UT AV PORTEN FØR DE ER SAMMEN MED DEN SOM HENTER!!

På tur :
 • Førstehjelpsutstyr, mobiltelefon, nødnummer og telefonliste til foreldre skal være med.
 • Barna går samlet –
 • En voksen har ansvar for en gruppe barn.
 • Barna må få klar beskjed om hvem voksen de skal gå sammen med og hvilke regler som gjelder.
 • Privatbiler brukes som regel IKKE – og KUN MED SKRIFTELIG TILLATELSE FRA FORESATTE.

Regler som barna skal orienteres om :
 
 • Dersom det skjer noe du tror er farlig , må du med en gang fortelle det til de voksne.
 • Dersom du finner glassbiter, sprøyter, sneiper etc. i hagen gir du beskjed til en voksen.
 • IKKE RØR!
 • Det er ikke lov å knyte tau rundt halsen på noen.
 • Du må ikke bli med noen ukjente ut av barnehagen.
 • Det er ikke lov å hoppe fra høye steder uten at det er en voksen der.
 • Det er ikke lov å klatre på eller over gjerder og porter.

Regler som foreldre skal orienteres om :
 • På årets første foreldremøte orienteres foreldrene om sikkerhetsrutinene.
 • Foreldre har ansvar for barnet sitt når de har hatt øyenkontakt med barnet ved henting.
 • Personalet må ha beskjed dersom ukjente skal hente.
 • Si ALLTID fra til en voksen når barnet blir hentet.
 • Barna skal ALDRI åpne porten selv!Den voksne åpner porten alene.

Handlingsplan ved ulykker og død.
 • Pedagogisk leder og dens vikar tar ledelsen.
 • En voksen tar ansvar for det skadde barnet og utfører nødvendig førstehjelp.
 • Den andre voksne ringer etter ambulanse/bidrar med livreddende førstehjelp/skaffer hjelp fra andre voksne på barnehagen ut fra vurdering av situasjonen.
 • Den andre voksne må så snart som mulig ringe foreldrene og også POLITIET dersom det er snakk om alvorlig personskade, trafikkulykke, ulykke der strafferettslig ansvar kan bli gjort gjeldende.
 • De voksne på de andre avdelingene overtar ansvaret for barna på avdelingen til den skadde.
 • Deretter samles alle de andre barna til trøst og samtale .Barna skal holdes borte fra ulykkesstedet og være inne. De må få felles informasjon fra en voksen som kjenner dem godt.
 • Alle må få mulighet til å snakke, husk spesielt øyenvitner og søsken.Vær oppmerksom på sjokksymptomer, tilkall evnt. lege.

Oppfølging ved alvorlige ulykke/dødsfall.
 • Daglig leder eller dennes vikar innkaller til samling med foreldre når barna blir hentet og personalet møtes etter at barna er gått hjem.
 • Daglig leder/dennes vikar sørger for at alle foreldre er varslet.
 • Daglig leder innkaller til et møte mellom personalet, en prest , PPT personell og helsetjenesten for å drøfte og tilrettelegge oppfølgingstiltak.
 • Ved dødsfall må daglig leder sørge for at kondolanse blir overrakt personlig til hjemmet og at foreldremøte innkalles.