Målsettingsdokument for Menighetspleiens Barnehage

For perioden 2017 – 2021

 

En barnehage som i samspill mellom barn og voksne gir omsorg og læring gjennom sanseopplevelser og erfaring, og som har lek og kreativitet som sentrale arbeidsområder.

BARNA:

Mål:
Lek og hverdagsaktiviteter som basis for utvikling av :

 • fellesskapsfølelse mellom barn-barn og barn-voksne
 • sosial kompetanse
 • språkkompetanse
 • glede og humor
 • fagkunnskap

Hvordan arbeider vi for å nå målet :

Vi legger i alle situasjoner vekt på :

 • organisering
 • god tid og ro
 • nærhet
 • fellesskap
 • kommunikasjon

Evaluering :

 • Fortløpende og ved hvert halvår av personalgruppa.

PERSONALET :

Mål :

 • ta vare på det gode samarbeidet i barnehagen-utvikle den faglige dyktigheten videre
 • oppmuntre til glede og humor

Hvordan arbeider vi for å nå målet :

 • sette av tid til å være sammen som personalgruppe
 • utvikle mål og planer i fellesskap
 • kompetanseutvikling
 • bruke humor og glede bevisst i arbeidet

Evaluering :

 • Fortløpende og ved hvert halvår av personalgruppa

HJEMMENE :

Mål : 

 • god informasjon til hjemmene
 • samarbeide gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalg
 • oppleve gleden og fellesskapet i barnehagen
 • brukertilpasning

Hvordan arbeider vi for å nå målet : 

 • Hjemmesiden – Månedsbrev  – Facebook
 • informasjonsbrev
 • møter i barnehagen for foreldre
 • hyggelige tilstelninger i barnehagen for familiene og personalet
 • se til at råd og utvalg fungerer

Bruke foreldrene som resurs  

 • – for eksempel ved dugnader
 • gjøre tilbudet i barnehagen så tilgjengelig som mulig.

Evaluering :

 • Personalet og foreldrene årlig.