Slik søker du plass ved Menighetspleiens barnehage

For å søke plass ved vår barnehage, må  du søke via Halden kommunes  elektroniske skjema (se linker under). Alle som har søkt tidligere og ikke fått plass, må søke på nytt. Alle gamle søknader vil bli slettet. Samordnet hovedopptak gjelder opptak til alle plasser i barnehagene som blir ledig til nytt barnehageår.

Her kan du lese Halden kommunes notat om hvilke regler som gjelder for foreldrebetaling, med virkning fra 1. mai 2015.

Se mer om søknadsprosedyre, søknadsfrister, tildelingsprosessen etc.på Halden Kommunes informasjonssider om barnehager i  Halden kommune.

Klikk på fanen Barnehage i menyen, velg barnehage og følg anvisningen for å søke opptak i vår barnehage.

Betalingssatser i barnehagen

med virkning fra 1. august 2019

2019

100% plass

kr. 3.040,-

Søskenmoderasjon:

Søskenmoderasjon er 30% av full takst.

Unnlatelse av oppholdsbetaling i 2 måneder medfører oppsigelse av barnehageplassen. Oppsigelsestiden er 14 dager fra den dag oppsigelsen er postlagt.

Barnehagetakstene justert i henhold til vedtak i Stortinget oktober 2018.