Barnehagens eierforhold og ledelse

Menighetspleiens barnehage eies av Halden Frivillige Menighetspleie.

Eierstyret i barnehagen har ansvar for ansettelser, vedtekter, budsjetter og regnskap, instrukser, arbeidsmiljø og avtaleinngåelse.

Eierstyret består av: Britt Vik Bergstrøm, Leder. 49266290, Egil Norderhaug, nestleder:  40557724, Britt Solberg Norderhaug, styremedlem: 95220573

Daglig leder har, sammen med de andre ansatte, ansvar for den daglige drift, for faglig veiledning, planer og evaluering, personalmøter og foreldremøter.

Foreldrerådet er alle foreldrene til barna i barnehagen. Hvert år velger foreldrerådet 2 representanter og 2 vararepresentanter til barnehagens Samarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalget godkjenner årsplanene og kan uttale seg om regnskap, vedtekter og instrukser. Foreldrerådet har møter etter behov, og foreldrene er på denne måte med på å påvirke hverdagen i barnehagen til beste for barna.