Eierstyret i barnehagen har ansvar for ansettelser, vedtekter, budsjetter og regnskap, instrukser, arbeidsmiljø og avtaleinngåelse.

Eierstyret består av:
Britt Vik Bergstrøm, Leder. 49266290,
Egil Norderhaug, nestleder: 40557724,
Britt Solberg Norderhaug, styremedlem: 95220573