Blå avdeling: 476 77 601
Gul avdeling: 476 76 239
Rød avdeling: 476 63 693