Alfhild Grue Dahl
Daglig leder
Telefon 908 12 985

Jeg er utdannet barnehagelærer fra høyskolen i Østfold i 2013. Jeg har jobbet i barnehagen siden 1995.


Britt Bergstrøm
Kontorfullmektig.

Jeg er kontorfullmektig og leder av barnehagens eierstyre. Jeg har vært ansatt ved Menighetspleiens Barnehage siden 1994.
Jeg har ansvar for barnehagens drift , økonomi og lønn til ansatte. Jeg er i barnehagen hver onsdag.
Ellers er jeg ansatt/medeier i et regnskapsførerselskap.