Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Menighetspleiens barnehage
Damhauggata 3,
1772 Halden

Postadresse:
Menighetspleiens barnehage
Damhauggata 3,
1772 Halden

e-post: [email protected]

Telefoner:
Administrasjon: 908 12 985
Blå avdeling: 476 77 601
Gul avdeling: 476 76 239
Rød avdeling: 476 63 693
Ute / tur:  476 85 029

Daglig leder:
Alfhild Grue Dahl
Telefon  908 12 985

Åpningstider: Kl. 06.45 – 16.30