Søsken / aldersblandede grupper

I vår barnehage har vi søskengrupper, det vil si at barn fra 0-6 år går på samme avdeling alle årene de går i barnehage.

Vi mener at søskengrupper gir barna rom for utøvelse av empati og omsorg i hverdagen der store barna er gode forbilder og rollemodeller for de minste. De minste vil alltid ha større barn å strekke seg etter, noe som skaper tidlig mestring på mange område, de største barna gir omsorg og hjelper til med de små. Barna vil som regel ha andre barn rundt seg på samme utviklingsnivå i en søskengruppe.

Vi ser tydelig at barn i forskjellige aldre har stor glede av hverandre – vi ser gleden fra de store til de små og omvendt. Det er mer naturlig nærkontakt mellom store og små barn, de små får være mer med i frileken, og vi ser hvordan de største barna tar del i leken til de minste.

Med søskengrupper har vi også færre barn per avdeling, noe som ifølge nyere forsking er bra for barna. Vi deler ofte inn grupper – både på avdelingene og ellers i skolegruppe og småbarngruppe.