Tidslinjen

 • 1899

  Barnehagen ble opprettet 6. november 1899

  8. november begynte Krybben (som barnehagen opprinnelig ble kalt) sitt arbeide i lokalene i Damhauggata 3 – hvor Menighetspleiens Barnehage – som navnet ble endret til i 1946 – fortsatt drives.

 • 1900

  Gården ble kjøpt 1. juli 1900

  Gården barnehagen drives i ble kjøpt og overtatt 1. juli 1900 for kr. 14.000 + omkostninger

  1900

 • 1919

  20 års jubileum

  Utdrag fra årsberetning 1919.

  Krybben var stengt i perioder i 1906-1909 på grunn av økonomiske vansker.
  Den har siden vært åpen med max 12 barn pr dag , som regel 7-8 barn.
  Fredrikshald barnekrybbe har utført sin gjerning på Damhaugen til glede for mange hjem.

 • 1924

  25 års jubileum

  Utdrag fra årsberetning 1924.

  Søster Emilie har ledet virksomheten siden 1909 på en forsvarlig måte.
  Økonomien er vanskelig.
  Holder fest for å samle inn penger og for å gjøre arbeidet i Krybben kjent for menigheten.

  På grunn av velvillighet fra byens representantskap fikk krybben fritak for skatt til kommunen så lenge gården benyttes til Barnekiybbe.
  Menighetssøster har hatt sin leilighet i Krybben siden 1903.
  Bygningen trenger utbedring men økonomien tillater det ikke.

  Les hele årsberetningen her…

  1924

 • 1946

  Barnehagen endrer navn

  16. november 1946 ble det i styremøte bestemt at Barnekrybbens navn skulle forandres til Menighetspleiens barnehage.

 • 1949

  1949

 • 1952

  Barnehagen får statlig og kommunalt tilskudd

  Statlig og kommunalt tilskudd til driften blir bevilget i 1952

  De små bruker iPad

  Vi bruker iPad og IKT

 • 1966

  Vi utvider til to avdelinger

  I 1966 utvider vi barnehagen til to avdelinger

  Vi pussler inne

  Vi pussler inne

  1966

 • 1969

  70 års jubileum

  Utdrag fra årsberetningen 1969

  Barnehagen tar imot 35 barn i alderen 3-7 år fordelt på to avdelinger. Det er en økende søkning, og flere må avvises.
  Aktiviseringen av barna er nøye planlagt av tantene. Også iår har fødselsdager vært feiret.
  Arrangert fastelavensfest med boller og ris.
  Påskefest i vårens tegn, sommerferieavslutning med mange foreldre til stede.
  Juletrefest sammen med styret. Trafikkundervisning bør også nevnes.

  Les hele beretningen her…

 • 1971

  Vi utvider til tre avdelinger

  I 1971 utvides barnehagen til tre avdelinger, slik vi har idag.

  jeg skriver navnet mitt

  Jeg skriver navnet mitt.

  1971

 • 1979

  80 års jubileum

  Utdrag fra årsberetningen 1979

  Barnehagen har i 1979 vært i full drift. 1. halvår med 51 barn fordelt på 3 avd.  Fra høstsemesterets begynnelse ble antallet redusert  til 49.

  I løpe av året ar hver avdeling hatt utflukter og småturer i form av aketur, besøk på bondegård, skogstur o.l.
  I februar ble det arrangert skirenn i barnehagen.
  Arets høytider er blitt markert med juletrefest, nissefest, fastelaven, karneval o.1. Alle avdelingene hadde Luciaopptreden
  hvor foreldrene møtte fulltallig opp.

  Les hele beretningen her…

 • 1989

  Barnehagens 90 årsjubileum.

  Dette jubileet ble feiret stort over flere dager. Vi hadde mange forskjellige utstillinger på huset. En dag hadde vi «åpent hus» med cafe.
  En annen dag hadde vi en stor fest for barn og foreldre i bamehagen.
  Vi serverte en kjempestor og flott marsipanbløtekake laget av Kirsten Naasen og Inger Johanne Solberg.
  Elever fra Halden kommunale musikkskole spilte. Mange foreIdre, bam og personale hadde kledd seg i klær fra gamle dager.

  1989

 • 1990 / 1996

  Vi utvider

  I 1988 søkte vi fylkesmannen i Østfold om å få godkjent barnehagen vår for barn fra 1½ til 7 år, daværende godkjenning var for barn fra under 3 år. Likeledes fikk vi signaler om at 6-åringene på sikt skulle over i skolen.
  I søknaden vår la vi vekt på at vi ønsket aldersintegrerte grupper for barn fra 1½ til 7 år. Vi mente at det var gode muligheter for stimulering og utvikling av kommunikasjon, fellesskap, ansvar og omsorg for slike grupper.
  Vi la også ved planer for fysiske forandringer som følge av stelle og sovebehov og plan for forandring av dagsrytmen.
  Fra barnehageåret 1990/91 startet vi opp med en gruppe med barn fra 1½ til 6 år. Vi hadde 12 barn i gruppa av disse var 4 under 3 år.

  Plan og forslag

 • 1999

  100 års jubileum

  Utdrag fra årsberetning 1999, barnehagen 100 årsjubileum.

  Det var planlagt stor feiring av barnehagens 100 årsjubileum, med fest, utstilling og åpent hus. Det ble også spilt inn en CD med sang av barna.

  CD utgitt til 100-års jubileet

  Sangene kan du høre her..

  På grunn av den tragiske dødsulykken i barnehagen ble feiringen avlyst.

  1999

 • 2009

  Barnehagens 110 årsjubileum.

  Dette jubileet ble feiret våren 2009 ute i den fine hagen til barnehagen. Festen var et samarbeide mellom foreldrene og barnehagen.
  Vi grillet, lyttet til sang av barna, fikk besøk av en klovn, et trommeorkester og barn som spilte fiolin. Det ble også lekt morsomme leker.

  Klovn til 110 jubileet

  110 års jubileum

 • 2014

  Barnehagens 115 årsjubileum.

  Vi hadde fellessamling for hele barnehagen. Vi snakket om gamle dager og sang gamle og nye barnesanger. Måltid med pølser og is spiste vi sammen hele barnehagen. På ettermiddagen kom foreldre og søsken i barnehagen. De fikk servert en stor og smakfull bløtekake bakt av Mona Lyng og Trine Ericsson.

  jubileumskake 115 år

  barnehagen 115 år

  I alle ganger og i et rom i 2.etg, var det forskjellige utstillinger som fortalte om livet i barnehagen før og nå.

  2014

 • 2016

  Nytt kjøkken ble bygget og innviet 2016/2017

  Fra høsten 2016 har det blitt servert mat i barnehagen hver dag.

 • 2019

  120 år

  Barnehage har 120 års jubileum

  2019