Fra Barnekrybben til Menighetspleiens barnehage

Med fokus på barnas beste i 120 år

Mandag 6.november 1899 ble Barnekrybben innviet, og 8. november begynte Krybben sitt arbeide i lokalene i Damhauggata 3 – hvor Menighetspleiens Barnehage – som navnet ble endret til i 1946 – fortsatt drives.

vogge fra 1899

Driften ble holdt gående ved hjelp av private bidrag og oppholdsbetaling. Fra 1952 fikk barnehagen statlig og kommunalt tilskudd.

Fra 1966 hadde barnehagen to avdelinger og fra 1971 tre avdelinger som i dag.

Bygningen har fra 1899 og fram til i dag blitt tatt vare på, pusset opp og modernisert underveis.
Barnehagen framstår i dag som en godt fungerende barnehage som tilfredsstiller dagens krav.