web
stats
Home / Blog / IKT i barnehagen: Ved veien lå et hus

Ved veien lå et hus

Ei jente på 3 år sang denne sangen spontant mens hun vasket hendene.
Jeg fulgte opp og sang den sammen med henne og tenkte at det kunne være en fin sang å illustrere. Vi sang denne sangen i flere dager.

 

flinke jenter

1. Sammen med 3-åringen, en 4-åring og en 5-åring, alle glad i å synge og tegne, sang vi alle versene i sangen og snakket om hva den handlet om. Barna tegnet hus, mann, kone, sønn, hund, men hvordan så en loppe, lus og virus ut? Vi hadde PC tilgjengelig og fant bilder på nettet både av loppe og lus, dette greide 3-åringen å gjenskape på papiret. 5- åringen kunne forklare hvordan hun trodde virus så ut og fikk tegne dette. Vi sang og pratet mens vi jobbet. Barna bestemte selv hvordan det skulle se ut. Tegningene ble scannet og lagt inn på PC

 

vi tegner til sangenVi tegner til sangen

2. Bildene la vi inn i programmet Movie Maker og satt dem sammen til en liten film. Vi brukte mikrofon (headset) og spillte inn lyd (sangen), et vers til hvert bilde. Barna sang noen vers alene og noen sammen. Etterpå så vi og hørte på det vi hadde laget. Veldig spennende å høre sin egen stemme.

 

3. Barna klippet ut tegningene og limte dem på en plakat. Sammen passet vi på at de kom i riktig rekkefølge. De to eldste barna skrev tekst under hver tegning, første setning i hvert vers. På vei ned til avdelingen måtte jentene synge for alle de møtte, tydelig stolte av det de hadde laget. Plakaten hang vi opp på avdelingen. Den har også blitt brukt i samlingsstund.

 

vi tegner til sangenVi tegner til sangen

4. Jentene har fått kopier av tegningene, stiftet sammen i riktig rekkefølge til en bok. Dette skal vi også lage til avdelingen. Vi har  brent ”filmen” med lyd på CD. Dette har de fått med hjem.

 

En enkel sang å synge og illustrere. Alt ble veldig konkret og det var lett å motivere barna og få dem med. De har medvirket i hele prosessen og vi har tatt bilder underveis for å dokumentere hva vi har gjort.

Barna har fått brukt:
  • fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.
  • språk, tekst, kommunikasjon
  • sang og musikk
  • teknikk (IKT)
Det har vært spennende både for meg og barna å prøve nye teknikker
Har fått positiv tilbakemelding fra foreldrene som forteller at barna synger sangen mye hjemme.

 

Copyright © 2019
Kontakt |