web
stats
Home / Blog / IKT i barnehagen: Tallene

Tallene

Barna lærer om tall og mengde

ved bruk av kamera og ting funnet i barnehagen

 

Copyright © 2019
Kontakt |