web
stats
Home / Blog / Barnas hverdag: Rapport 1995

Rapport 1995

Hvordan kan vi skape tilhøringhet og fellesskap i en 1 – 5 års gruppe i barnehagen.

Rapport fra et lokalt utviklingsarbeide i Menighetspleiens barnehage i Halden 1995/96

[imaioVideo v=1]

Videoen viser noen av metodene vi har brukt i utviklingsarbeidet. Den er på 8 minutter. Videoen legger vekt på kontakten barn – voksne og fellesskapet stor – liten i samlinger og ved måltidet, og den overføringsverdi det har til leken.

Vi fokuserer på enkeltbarnet, og at barna selv får være i aktivitet når de har tid og ro til det. Vi viser situasjoner som er lagt tilrette  slik at stor og liten skal kunne ha glede av hverandre.

Copyright © 2019
Kontakt |