web
stats
Home / Blog / IKT i barnehagen: Matematikk og form

Matematikk og form

Matematikk og form

Vi lærer om tallsystemet og grunnformene

Barn i førskolealderen er opptatt av –

 

  • Tall ( teller, vet hvor gamle de er, bruker tallbegreper når de leker med klosser, spiller kort eller andre spill.)
  • Geometriske former og andre begreper og sammenhenger som er med på å danne grunnlaget for matematisk forståelse og tenkemåte.
  • Vekt og volum når de leker med sand, vann, leire og steiner.
  • Å rydde leker på plass i et lite skap krever utviklet romforståelse.
  • I sangleker finner vi både tall, symmetri og geometriske mønstre. Det gjør vi også i formingsaktiviteter.

Matematikk og kreativ bruk av digitale verktøy i barnehagen.

Her vises en del eksempler på hvordan barna i barnehagen tilegner seg matematisk kunnskap, og dokumenterer dette gjennom kreativt bruk av digitale verktøy som digitalt kamera, datamaskin, skanner med mer.

Her øves på begreper som form, farge, tall og mengde.

Barn lærer gjennom leken uten at det er seg bevisst at det lærer.

MATEMATIKK i leken: Vi ser og fokuserer på matematikk i barnas lek.

LEK i matematikk: Vi har et faglig læringsmål og velger lek ut fra dette.

  1. Rollelek  Butikklek, Mor, far, barn-lek
  2. Klossebygging
  3. Regelleker: gjemsel, paradishopping
  4. Spill – kortstokken!

Begge deler er bra, men det siste dominerer nok i barnehagen.

Barna har glede og nytte av å delta i ARBEID i barnehagen. De kan være med på

matlaging, rydding, rengjøring, innkjøp og posting av brev.  De kommer da bort i volum, vekt, priser og porto.

Kilde: Førsteamanuensis Einar Jahr.

 

 

 
Copyright © 2019
Kontakt |