web
stats
Home / Blog / IKT i barnehagen: Barn forteller

Barn forteller

Språkferdigheter stimuleres i den daglige samtale

Barns språk og ordforråd utvikles gjennom leken

Copyright © 2019
Kontakt |