Home / Blog / IKT i barnehagen: Prinsessen på erta fortelling

Prinsessen på erta fortelling

Prinsessen på erta – fortellingen

Her blir eventyret fortalt og illustrert med bilder fra «skuespillet», hvor vi ser hvordan barna har laget kostymer, og lever seg inn i rollene som prinsesser og hoffdamer,  tapre riddere og prinser.

Alle sanser stimuleres og med stor kreativitet blir eventyret «virkelig» gjennom barnas innlevelse og engasjement.

 

 

 

Copyright © 2017
Kontakt |