Home / Blog / IKT i barnehagen: Miljø video

Miljø video

Barna lærer kildesortering

Utgangspunkt for dette arbeidet er at barna skal få kjærlighet til naturen – og få en viss forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesker og naturen.

Vi ønsker at barna skal se nødvendigheten av å ta vare på naturen og miljøet.
I barnehagen har vi laget en del opplegg for å synliggjøre for barna hvordan vi kan bety noe i den store sammenheng.

Vi jobber med søppelsortering. Helt konkret sorteres det søppel ved bordet hver dag, søppel sorteres i kasser på avdelingen, i søppeldunkene på gårdsplassen, i kasser i kjelleren og vi besøker resirkuleringsplassene i byen.

Videre leser vi bøker om emnet og samtaler med barna.

I alle prosesser tar vi bilder som vi henger opp på veggen. Det blir mange fine samtaler rundt disse bildene og mye ny lærdom. Vi legger også inn bildene på moviemaker og lar barna fortelle til bildene ved hjelp av headset med mikrofon. Vi tegner tegninger som vi skanner inn på pc`en og lager små miljøfortellinger.

 

Copyright © 2017
Kontakt |