Vi har et stort, trygt og flott uteområde

Hagen har gjerder rundt på alle kanter.
Uteområdet er også delt i to med et lavt gjerde med port.
Vi kan da dele inn barnegruppene eller bare bruke en del av området.