Dyktig og stabilt fagpersonale gir trygghet

Våre medarbeidere trives – og det skaper glede og trygghet for barna

Menighetspleiens barnehagens personale 2017

 

  • Barnehagen har et stabilt personale med sterk faglig bakgrunn og lang erfaring fra arbeid med barn.
  • Personalet holder seg faglig oppdatert ved kurs, studiedager og møter med faglig innhold.
  • Barnehagen har en daglig leder som er utdannet førskolelærer.
  • På 2 av avdelingene er det pedagogiske ledere som er utdannet førskolelærere, 1 barnehagelærer og 1 assistent. På 1 avdeling er det 1 pedagogisk leder som er utdannet førskolelærer, 1 barne og ungdomsarbeider og 1 barnepleier.
  • Etter behov styrkes bemanningen for å gi help til barn med spesielle behov.
Våre medarbeidere blir nærmere presentert under  AVDELINGENE.

Alfhild Grue Dahl Alfhild Grue Dahl,
daglig leder.

Jeg er utdannet barnehagelærer fra høyskolen i Østfold i 2013. Jeg har jobbet i barnehagen siden 1995.

 

Britt Vik Bergstrøm Britt Bergstrøm Kontorfullmektig.

 

Jeg er kontorfullmektig og leder av barnehagens eierstyre. Jeg har vært ansatt ved Menighetspleiens Barnehage siden 1994. Jeg har ansvar for barnehagens drift , økonomi og lønn til ansatte. Jeg er i barnehagen hver onsdag.
Ellers er jeg ansatt/medeier i et regnskapsførerselskap.

 Våre medarbeidere blir nærmere presentert under  AVDELINGENE.

Barnehagen har en vaktmester på timebasis.
Et rengjøringsbyrå vasker barnehagen hver kveld.
Copyright © 2017
Kontakt |