Home / Blog / IKT i barnehagen: Fredriksten Festning

Fredriksten Festning

Dette prosjektet er en del av et tema hvor barna skal bli kjent i sin egen by.

Gruppe fra Menighetspleiens barnehage ved Fredriksten Festnings port

Barna har vært på flere turer til festningen. De har med seg hver sin arbeidsbok som de tegner fra festningen i, og hvor de limer inn bilder de selv tar på festningen Blant annet har minnesmerket etter Karl 12.`s død, kanonene og klokketårnet vært populære motiv.

Bilder henges også opp på veggen i barnehagen som en inspirasjon til videre arbeid med prosjektet.

vi tegner til sangenVi tegner til sangen

I barnehagen laget barna festningen ved å bruke hønsenetting, avispapir og lim. Dette ble malt.
Barna laget klokketårn, kanoner, brostein, minnesmerker etc. og etter hvert ble Fredriksten festning gjenskapt i barnehagen vår. Hele tiden tok barn og voksne bilder.

Vi har laget en bildecollage fra prosjektet, som du kan se her. Klikk Start knappen for å se den.

 

En liten animasjon og en bok er under arbeid.

Copyright © 2017
Kontakt |