Home / Blog / Nyheter / I media: Foreldrene tilfreds

Foreldrene tilfreds

Foreldrene tilfreds med satsingen på IKT

Postitiv tilbakemelding på bruk av digitale verktøy i barnehagen

En undersøkelse blant foreldre til barn i Menighetspleiens barnehage, viser at de ser positivt på barnas bruk av digitale verktøy. De får både en bedre forståelse for hvordan slike verktøy kan stimulere barnas generelle utvikling og forståelse, både i språkferdigheter, ordforråd og formuleringsevne, tall-, mengde- og begrepsforståelse  – og de kan lettere ta del i det som skjer i barnas hverdag..

Dessuten får de gjennom bilder og video opptak dokumentert hva barna opplever og lærer i løpet av dagen. Barna kan også repetere hyggelige hendelser og opplevelser, gjenforteller og forklarer for andre – slik at de får enda bedre trening og forståelse av hva de har lært.

I tillegg vil alt det enkelte barn har laget, sunget eller snakket inn, fotografert eller filmet, blir lagt ned i en egen folder for hvert barn på avdelingens PC, og vil på den måten bli en hyggelig  minnebok, som de vil få med seg på en DVD når året er slutt.

 

Copyright © 2017
Kontakt |