Foreldrebetaling med virkning fra l. mai 2015

Fra 1. mai 2015 skal ingen familier betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1.januar 2018 er 2910 kr. per måned. 3,4 og 5 åringer har krav på 20 timers gratis kjernetid der husholdnings inntekter er under 471.000 kroner.
Betaling for en plass i barnehage kan ikke være høyere enn en maksimalgrense som fastsettes årlig. Dette gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak.

Søskenmoderasjon

Kommunen skal sørge for at foresatte med mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, får reduksjon i foreldrebetalingen. Dette gjelder uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Foreldre tilbys minimum 30 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetaling for 2. barn og minimum 50 prosent fod. barn eller flere barn.

Inntekter som legges til grunn:

Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Dokumentasjon;

Selvangivelsen( e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen.

Søknadsprosess:

Ved innføring fra l. mai 2015 er selvangivelsen for 2014 tilgjengelig. Kommunen vil bruke som dokumentasjon, og skal leveres med søknaden. Siden det er samme dokumentasjon som for barnehageåret 2015/2016, vil vedtak om foreldrebetaling fra mai 2015 vare til juli 2016.

Private barnehager:

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret for å oppfylle foreldrenes rett til reduksjon i foreldrebetalingen. Ordningen er innrettet slik at foreldre med rett på reduksjon med barn i private barnehager skal slippe og først søke om reduksjon til kommunen, motta giro for full pris i barnehage og deretter få refundert reduksjonen fra kommunene.

Dette vil bli løst ved at kommunen gir informasjon til de private barnehagene om hva de med rett på reduksjon skal betale slik at de private barnehagene i sin fakturering tar hensyn til en innvilget søknad om reduksjon. Kommunen må da refundere de private barnehagene for inntektstapet på lik linje med søskenmoderasjon.

Copyright © 2017
Kontakt |