Home / Blog / Nyheter / I media: Besøk fra England

Besøk fra England

Internasjonalt besøk fra University of Swansea

Studiegruppe fra Universitetet i Swansea i Wales

Torsdag 13.mars 2008 fikk Menighetspleiens Barnehage besøk av 7 studenter og deres professor, Dr.Guy Roberts-Holmes fra University of Swansea i Wales. De studerer tidlig barndom.

Studentene kom fra Brunei, Kenya, Wales, England, Latvia, Jemen og USA.

I vår barnehage ønsket de å studere uteleken og integrering av barn fra 0-6 år i samme gruppe i barnehagen.

Daglig leder foreleste for gjestene om hvordan vi gjennom utviklingsarbeidet – ”Hvordan skape tilhørighet og fellesskap i en gruppe med barn fra 0-6 år i barnehagen.” har laget metodiske opplegg for arbeidet med barn fra 0-6 år i samme gruppe. Hun fortalte også om utelek i barnehagen til alle årstider.

 

Gjestene besøkte avdelingene og var sammen med barna i leken ute og inne.

Vi hadde også en felles sangsamling hvor gjestene lærte barna noen sanger på engelsk.

Etter lunsj svarte daglig leder på faglige spørsmål fra studentene og professoren.

Det ble et meget vellykket besøk som Bente Høy Jørgensen la til rette for.

Etter besøket fikk vi følgende hyggelig tilbakemelding:

 

Utdrag av brev fra Professor Guy Roberts-Holmes

The students all say a really big «Hi» to you – they thoroughly enjoyed the day working with your colleagues and the children.

You provided some deep and interesting intellectual questions that we are still puzzling over – which is exactly what we wanted from the experience.

I think you have created a marvellous space for the children that leads them to enquiry and interest and ‘humour’. Again this was most stimulating for all of us! My colleagues in Swansea are most envious of the experiences that I have had!

You are most welcome to visit us here in Wales (and in England). I am investigating ways of funding your trip.

All best wishes and once again a huge big thank you for making our stay in Halden so very successful, I am most grateful to yourself and your staff and children for putting in so much effort and care to make our visit so enjoyable and positive and stimulating!

Guy

Copyright © 2017
Kontakt |