En fast dagsrytme skaper ro og trivsel

 

I vår barnehage har vi faste dagsrytmer og forskjellige aktiviteter på bestemte ukedager.

Dette gir barna ro og trygghet, de vet hva som skal skje gjennom dagen.

Leker og utstyr har sine faste plasser, og barna oppmuntres til å være med å

  • rydde,
  • dekke på bordet,
  • holde orden på garderobeplassen sin,
  • handle,
  • lage mat.

 

Dagsrytmen ved Menighetspleiens Barnehage

Forutsigbarhet og plan gir trygghet og ro

Dagsrytmen ved Menighetspleiens Barnehage.
07.30 – 09.00   Frilek
09.00 – 09.30   Frokost
09.30 – 10.30   Lek, aktiviteter, samling
10.30 – 12.30   Utelek (onsdag kan det være aktiviteter inne)
12.30 – 13.00   Formiddagsmat
13.00 – 14.00   Hvile, samling, klubber, aktiviteter
14.00 – 15.00   Lek ute/inne
15.00 – 15.30   Frukt
15.30 – 16.30   Lek ut/inne
TORSDAG er tur- utedag.
FØDSELSDAGER  feires på dagen eller så nær som mulig.

 

Åpningstider.

 Kl.07.30 – 16.30 mandag til fredag.
Barnehagen er sommerlukket de tre siste ukene i juli og den første uka i august.
Barnehagen er stengt mellom jul og nyttår og mellom palmesøndag og skjærtorsdag.